sales@dievision.nl
Gasstraat-Oost 48, 5349 AV, Oss, Nederland

Historie

De rijke historie en groeiende toekomst van DieVision

beeld3

DieVision stamt af van de in 1948 opgerichte Ustfa (Utrechtse Stansvormen Fabriek). Ustfa was hiermee één van de eerste stansvorm makers in Nederland. Naarmate de vraag naar stansvormen toenam en moderne productiemachines beschikbaar werden, groeide Ustfa ook. Dit resulteerde in uitbreiding in de vorm van meer vestigingen, waarvan het golfkartoncentrum Eerbeek de eerste was, om zo korte communicatielijnen met klanten te behouden en snel op locatie te kunnen leveren. Deze visie zorgde er uiteindelijk voor dat Ustfa meer vestigingen oprichtte, waaronder ook vestigingen in België, Oostenrijk en Polen.

De naam Ustfa werd vervangen door DieVision om zo een betere aansluiting te vinden in deze internationale markt. Dit internationaal karakter heeft geen consequenties gehad voor onze zorgzaamheid naar klanten toe, maar biedt meer kansen in de ontwikkeling van de stansvormen markt.

De komst van moderne productiemiddelen hebben geleid tot een verandering in het productieproces van stansgereedschappen. Naast de bestaande lasers, plotters en CadCam systemen, hebben ook automatische knip-, buig- en waterstraalsnijmachines hun intrede gemaakt. Het ambachtelijk produceren van stansgereedschappen is een industrieel proces geworden.

Om aan de hoge kwaliteitseisen en de kortere levertijden van onze klanten te kunnen voldoen, is gekozen voor centralisatie en specialisatie. Dit heeft geleid tot een sneller doorloopsnelheid van de producten in het proces.

Sinds januari 2022 is onze productie van Roterende en Vlakke stansgereedschappen voor de golf- en vouwkartonnage geconcentreerd op onze nieuwe locatie in Oss. Daarnaast hebben we in Westzaan nog een inhouse Dieshop bij een van onze trouwe klanten.

Van Ustfa (ambachtelijk) naar DieVision (proces benadering) is de verandering geweest, welke heeft geresulteerd in een nieuwe, nog gespecialiseerder flexibeler organisatie. Het leveren van een totaalproduct, waarbij proces en efficiency verbetering bij de klant, via partnerschap centraal staan.

envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram