Samen vormen wij DieVision

Op 28 april 1948 heeft de vader van Frans Ustfa opgericht. Frans heeft het met technologische vernieuwingen uitgebouwd tot ons prachtige bedrijf DieVision. Hoewel Frans niet zo graag in de directe belangstelling staat, wilde we het 70 jarig bestaan van DieVision toch niet zomaar aan ons voorbij laten gaan.

Naast dat we naar onze klanten een taart hebben gestuurd met een klein berichtje om ze te bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren, hebben we er intern ook wat aandacht aan besteed. Voor iedereen was er taart en we hebben met alle medewerkers vorm gegeven aan een ludieke actie, we hebben Frans een product van één van onze producten overhandigd: een puzzel waarbij elk stukje voorzien was van de naam van een medewerker.

Als bedrijf wordt je gevormd door de samenwerking tussen de mensen. Elke medewerker is een stukje van de puzzel en als de stukjes op de juiste plaats liggen vullen we elkaar aan tot één geheel.